BJØRNBJRN.html
    JAKT & HUNDERJAKT_%26_HUNDER.html
    TURERTURER.html
    SKYTEBANER SKYTEBANER.html
    HUMORHUMR.html
    NATURNATUR.html
    DIVERSENORD-AMERIKA.html
    NORDPÅ - 1NORDPA.html
    KLIPP FRA VIDEOKLIPP_FRA_VIDEO.html

Her følger ca 60+ sider bilder

(Det kan ta litt tid før enkelte sider/bilder lastet inn)

Bla i dem side for side - eller benytt følgende 'Snarveier til albumene'


Sider der det er angitt ‘START LYSBILDESERIE’ anbefales dette visningsvalget

    SKEET - Løvenskiold 20-03-2010DAGENS_BILDER.html
    NORDPÅ - 2NORDPA.html
    SKEET - NORDISK RANKINGFINALE 2009NORDISK_RANKINGFINALE_2009.html
    SKYTEBANER 2
    SKEET - Løvenskiold 17-04-2010DAGENS_BILDER_2.html
    SKEET - Åsnes 13-05-2010DAGENS_BILDER_3.html
    LERDUESTI - Ullensaker 23-05-2010DAGENS_BILDER_4.html
    LERDUESTI - Åmot 19-20.06-2010DAGENS_BILDER_5.html
    LERDUESTI - Brunlanes 03-04.07-2010DAGENS_BILDER_6.html
    SKEET - Sollihøgda 31-10-2010DAGENS_BILDER_7.html
    NATURBILDER - Ole Birger Skjelbred http://www.foto.no/cgi-bin/bruker/minside.cgi?id=17914
             NATURBILDER - Geir Rune Løvstadhttp://www.foto.no/cgi-bin/bruker/minebilder.cgi?brukerid=41183

Vennligst ikke benytt bildene uten avtale

Please do not use photos without agreement

    FOTOMINNER - året 2010 som ble så bratt FOTOMINNER_2010.html
     ALLE FACBOOK-ALBUMhttp://www.facebook.com/media/albums/?id=1031153884
BILDER
VELKOMMEN.html
JAKT_%26_HUNDER.html

Mener du innhold bør fjernes - send epost

HUMOR_10.html
ALVOR_4.html
VISDOMSORD_1.html
VAPEN_%26_SKYTING.html
SELGES_0.html
VELKOMMEN.html
SVERIGE.html
Lenker.html
http://www.facebook.com/profile.php?id=1031153884
mailto:post@bjornhansen.com?subject=e-postemne
http://www.bjornhansen.info/PRIVAT_EIENDOM_I_KARASJOK.html
DIVERSE.html
SAMME_SKIT_NYTT.html