«VELKOMMEN» TIL KARASJOK
ČSV - SAMEAKTIVISTER
AP-UKULTUREN
Les mer på bjornhansen.com her%22VELKOMMEN%22_TIL_KARASJOK_5_2_2.html

« NEI TIL ‘SAMELAND’»
- OG HVORFOR Les mer på bjornhansen.com herNEI_TIL_SAMELAND_2_2.html
      Les mer på               herhttp://www.facebook.com/media/set/?set=a.2491124550727.2123688.1031153884&type=3
      Les mer på               herhttp://www.facebook.com/media/set/?set=a.2537449188814.2124826.1031153884&type=3
SAMESAKER
SAMME_SKIT_NYTT.html
SAMER.html
HUMOR_10.html
ALVOR_4.html
VISDOMSORD_1.html
BILDER.html
VAPEN_%26_SKYTING.html
SELGES_0.html
VELKOMMEN.html
SVERIGE.html
Lenker.html
http://www.facebook.com/profile.php?id=1031153884
mailto:post@bjornhansen.com?subject=e-postemne
http://www.bjornhansen.info/PRIVAT_EIENDOM_I_KARASJOK.html
DIVERSE.html

Mener du innhold bør fjernes - send epost

Natur - Kultur - Ukultur


Etter avtjent verneplikt 1959-60 i Finnmark

følte jeg stadig dragning tilbake til landsdelen


Gjennom årene som fulgte ble det mange fotturer, skiturer og jaktturer

på vidda - der naturen er vakker og innbydende

Kulturen kjente jeg mindre til - men den hadde vekket min nysgjerrighet


Drømmen om å flytte til Indre-Finnmark fikk jeg realisert - sfa tilfeldigheter - i 1986

da jeg startet eget firma og tok det med på flyttelasset til Karasjok

Der bodde jeg den første tiden i campingvogn - mens jeg startet på det som skulle vise seg

å bli en lang prosess med tomtesøknader og byggetillatelser


Jeg fikk imidlertid opp mitt første hus 1989 og mitt andre 1992 - tross de iherdigste forsøk

fra kommuneadministrasjonen for å hindre at en søring (daza) bosatte seg i kommunen


I mellomtiden ble jeg kjent med mange hyggelige mennesker - av begge kjønn

"Jentene de sto i kø - så jeg led ingen nød"

Eldreomsorgen - for en litt tilårskommen søring - var upåklagelig


Trivselen og utelivet blomstret - parallelt med inntektene og friluftslivet - til tross for at

ČSV-ere (sameaktivister) ivrig arbeidet for å kvitte seg med en daza (søring)

som mot deres vilje hadde våget å flytte til bygda og bygget hus der


Når ekstremistene var i flokk manglet det ikke på trusler om juling, drapstrusler og direkte angrep, samt de groveste beskyldninger og bakvaskelser. Men 'vi sto han av' - uten skrammer. Når du konfronterte gjengen i 'åpent terreng' - én og én - forsvant de klynkende

med halen mellom beina, akkurat som finnbikkjene


Intet tok fra meg det jeg ser tilbake på som de fineste årene i livet

22 år i Karasjok - med de rikeste og mest humørfylte opplevelser

Ingen sum penger - eller andre tilbud jeg kan tenke meg - kan erstatte dem


Kritikken av ukulturen og udugeligheten - med mye snusk og fanteri - ved kommuneadministrasjonen i Karasjok har vært berettiget

Det kan du lese om under 'Velkommen til Karasjok' - her

Skjelettene fortsetter å ramle ut av skapene der - og det kan du lese om her


ČSV-enes (sameaktivistenes) løgnaktige og ufine fremferd

- som de fleste av våre politikere naivt lukker øynene for -

kan du lese om under 'Nei til sameland' her og her


Nei, jeg er verken samehater eller rasist - men vi må ikke tillate at en gruppe høyrøstede, ytterliggående og rasistiske sameaktivister skal lykkes med å etablere en 'stat i staten'


Nærmere APARTHEID - enn det som ble praktisert i Karasjok - kommer vi knapt

Det er ikke grunn til å vente annen fremferd i andre områder der ČSV-ene/sameaktivistene

infilterer kommunen / regionen - og får politisk fotfeste i styringsorganene


- Alt for Norge -

%22VELKOMMEN%22_TIL_KARASJOK_5_2_2.html
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2491124550727.2123688.1031153884&type=3
http://www.bjornhansen.com/www/NEI_TIL_SAMELAND_2_2.html
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2537449188814.2124826.1031153884&type=3
SAMME_SKIT_NYTT.html