Disse to revolvere ble laget på bestilling hos Bowen Classic Arms 1996 til en spesiell anledning

- som skulle vise seg ikke å finne sted

De har ikke vært i bruk - kun testskutt ved levering 1998

Full dokumentasjon kan fremlegges - her følger også fakturaer

Etter det undertegnede vet er det laget kun 2 eksemplarer av BISLEY’n

omtalt av Ross Seyfried i ‘Guns & Ammo’ tidlig på 90-tallet

og den som her legges frem for salg

MUSIKK

SELGES

custom fra BOWEN CLASSIC ARMS


Klikk på respektive bilder for forstørrelse

HUMOR_10.html
ALVOR_4.html
VISDOMSORD_1.html
BILDER.html
VAPEN_%26_SKYTING.html
SELGES_0.html
VELKOMMEN.html
SVERIGE.html
Lenker.html
http://www.facebook.com/profile.php?id=1031153884
mailto:post@bjornhansen.com?subject=e-postemne
http://www.bjornhansen.info/PRIVAT_EIENDOM_I_KARASJOK.html
DIVERSE.html
SELGES_0.html
SVERIGE.html

Mener du innhold bør fjernes - send epost

SAMME_SKIT_NYTT.html