« SAMME SKIT NYTT »
 
http://www.bjornhansen.info/PRIVAT_EIENDOM_I_KARASJOK.html
http://www.facebook.com/profile.php?id=1031153884
mailto:post@bjornhansen.com?subject=e-postemne
VISDOMSORD_1.html
BILDER.html
VELKOMMEN.html
VAPEN_%26_SKYTING.html
SELGES_0.html
HUMOR_10.html
ALVOR_4.html
SVERIGE.html
Lenker.html
DIVERSE.html

Disse viser ingen skam - skammelig!

herhttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200140055037386&set=a.2537449188814.2124826.1031153884&type=3&theater
herhttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200140054997385&set=a.2537449188814.2124826.1031153884&type=3&theater
herhttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200142733704351&set=a.2537449188814.2124826.1031153884&type=3&theater

« Særbehandling av samene er urimelig »http://www.nrk.no/ytring/saerbehandling-av-samene-er-urimelig-1.11398616

« Gi samedebatten til - hjernevasket - samisk ungdom ? »

http://www.nrk.no/ytring/gi-samedebatten-til-samisk-ungdom_-1.11409521

     Samekronikk                                          Kommentarer


MORN’A JENS !
16-10-13
Når SAMISKE LØGNER blir
«sannhet»
og løgnere
«SAMISKE SUPERHELTER»SAMME_SKIT_NYTT_files/3%20Samiske%20l%C3%B8gner%204.pdf

« Give Sami People Back Their Homeland »

- and grant them opportunity to exercise Apartheid - without being criticized

Lenken til disse bildene finner vi
på NRK’s FaceBook side - (her)
Det er oppsiktsvekkende at NRK
tillates å drive slik propaganda
(Oppslaget er senere fjernet
fra NRK Sapmi’s FB-side)https://www.facebook.com/NRKSapmi
Tidligere statssekretær
- Raimo Valle på bildet -
i rød/grønn regjering
vises med kartet - herhttps://www.facebook.com/GiveSamiPeopleBackTheirHomeland?hc_location=stream

- VIBEKE LARSEN samisktalende kjerring -

(jeg liker ikke uttrykket - men hun skal få svar på tiltale)

som forsøker å kneble den samiske debatten ved å glefse til meningsmotstandere med «norsktalende gretne gubber»

her

Les også under samekronikk - nedenfor

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201459530703453&set=a.2537449188814.2124826.1031153884&type=3&theater 

-        musikk herSAMME_SKIT_NYTT_files/Nu%20vil%20vi%20ha%20egen%20stat.mp3
Den «samiske» debatten
-
Leder i avisa 
SAGAT

21-12-2013SAMME_SKIT_NYTT_files/Den%20%22samiske%22%20debatten.png

Sameaktivister oppretter falske profiler for å ramme meningsmotstandere

Vel vitende om falske profiler unnlater NRK Sapmi å gripe inn

- men støtter derimot forfalskningen

Nyhetsredaktør Rávdná Buljo Gaup må ha brukt opp tabbekvoten

og vel så det nå - kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen!

Les mer  her   og    her

Nettsiden Give Sami People Back their Homeland - med 6 ‘Liker’ inkludert

Pål Hivand - fabrikkerer artikler slik at de fremstår under andres domenenavn Moderator ‘Per Andersen/Olsen’ sletter, klipper og limer i kjent sameaktivist stil

Noen av deres kommentarer på nettet: Pål Hivand       Per Andersen         


Det kan også være verd å merke seg at disse aktivistene

- med tilsammen ca 700 innlegg under DISQUS pr 20.01.14 -

har mindre enn 1 ‘fremstemme / liker’ i gjennomsnitt per innlegg


Per Andersen er en ihuga aktivist med mange kommentarer på nettet

og en av disse er - sitat

‘Jeg synes at kongehuset er noe av det uviktigste som finnes

Jeg er same og har aldri brydd meg om hverken dem eller den norske regjeringen

Jeg håper andre samer får opp øynene å slutter å knele for disse gjøkene

som ikke har brakt noe som helst godt for oss samer

Jeg bøyer meg bare for en annen når han er president i en samisk stat’

http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article7077733.ece#/responses/4651445
http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article7079546.ece
https://www.facebook.com/GiveSamiPeopleBackTheirHomeland?hc_location=stream
SAMME_SKIT_NYTT_files/Pa%CC%8Al%20Hivand.webarchive
SAMME_SKIT_NYTT_files/Per%20Andersen%202.webarchive
Mange flere grunner for
NEI TIL «SAMELAND»
herNEI_TIL_SAMELAND_2_2.html
                 fremhever på sin FaceBook-side - sitat
"Vi er et uavhengig senter som jobber for et rettferdig samfunn
uten diskriminering og rasisme" 
Dette er ikke korrekt, da AS i flere år - ved tidligere leder
Kari Helene Partapouli
og selv same - har drevet systematisk feilinformasjon om samehets
rettet til Norge's befolkning
Vi har ikke bare fått servert direkte usannheter
hun misbrukte også sin stilling ved å spre sitt sameaktivistiske syn
Hun skapte og vinklet debatten slik at den i størst mulig grad harmonerte
med sameaktivistenes hylekor - for uberettiget oppmerksomhet 
Dette til tross for at denne ytterliggående grupperingen ikke på noen måte er representativ for den samiske befolkning
AS har i virkeligheten selv bidratt til - og drevet - rasisme 
AS’ medarbeidere er tydelig smittet av tidligere leder
Senteret bryr seg ikke med å sette seg inn i de faktiske forhold
Antirasistisk Senter fortsetter, lydig, å etterkomme 
ordre fra de virkelige rasistene - de ytterliggående sameaktivistene
Senteret er ikke 'et uavhengig senter som jobber for et rettferdig samfunn
uten diskriminering og rasisme' - i hvertfall ikke når det gjelder disse sakene
som sterkt berører såvel samisk- som norsktalende 

Til ettertanke - ny leder i Antirasistisk Senter - Rune Berglund Steen?

Les mer her SAMME_SKIT_NYTT_files/Antirasistisk%20Senter%2014.01.14%20-.pdf
SAMME_SKIT_NYTT_files/Antirasistisk%20Senter%2014.01.14%20-_1.pdf
Diskrimineringsloven om etnisitet skal gjelde i hele landet
men Finnmark er pr i dag unntatt
Her kan man diskriminere på grunn av etnisitet
med velsignelse av norske myndigheter og andre
som påberoper seg antirasistiske holdninger
I Finnmark har de som ikke er tilsluttet et etnisk manntall
- samemanntallet -
mistet sine demokratiske rettigheter

Les                «Lov om Diskriminering» herSAMME_SKIT_NYTT_files/Lov%20om%20diskriminering.pdf
Jeg har sett en ekte samisk superhelt - som våger å stå frem
og ikke farer med løgner og fanteri!
Nei ikke slike som Ole Henrik Magga, Pål Hivand og deres likesinnede
fremelsker - så gjerne skriver om - og kaller superhelter
Min helt heter Johann Eira
Hans bidrag i debatten var så inderlig treffende og godt
at jeg har sendt det til vår statsminister Erna Solberg

(Overskriften ‘Samme skit nytt’ gjelder altså ikke i dette tilfellet)SAMME_SKIT_NYTT_files/Erna%20Solberg%2024.01.14.pdf
Er du tilhenger av Apartheid? Støtt NSR - du er velkommen til oss ČSV-ere
med kampropet ‘Čohkke Sámiid Vuitui’ - oversatt Samle Samene til seier!
her
Er du tilhenger av «Demokrati og Likeverd» les deg opp her   her   her
https://www.facebook.com/groups/norskesamersriksforbund/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/edlno/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/182360275293610/206949119501392/?comment_id=207048202824817&notif_t=group_comment_reply
 http://www.edl.no

Det er lagt ekstra vekt på at alle kommentarer gitt under «samesaker» er korrekte

- og at de kan dokumenteres


Kommentarene er ikke rettet mot samefolket i sin alminnelighet - men mot

en gruppe sameaktivister som farer med løgner og bruker ufine metoder for å få oppmerksomhet

De er en liten - høyrøstet - fraksjon som storparten av samefolket ikke vil forbindes med

Det er ingen hyggelig eksersis å bruke tid på ‘samme skit nyheter’

- men det er - og forblir - en samvittighetssak

Ytterliggående aktivister må ikke få stå uimotsagt!

Fire snarveier til «samesaker»


                                         Les mer om NSR & ČSV herSAMME_SKIT_NYTT_files/NSR%20CSV_1.pdf

« NU VIL VI HA EGEN STAT »
Trall med på en fengende melodi - herSAMME_SKIT_NYTT_files/Nu%20vil%20vi%20ha%20egen%20stat_1.mp3