En eldre - nysgjerrig - mann lager hjemmeside

Mest spennende ved prosjektet er at vi i skrivende stund

ikke vet hvordan sidene ser ut om en måned eller neste år

Dette er reisverket - konstruert med henblikk på utvidelser og forandringer

Ved hjelp av tanker og idéer - vil sidene gradvis fylles og kapitler legges til

Hensikten er å skape levende nettsider som engasjerer

Du inviteres til å komme med forslag om emner, kapitler og innlegg

Forhåpenlig finner du også noe av interesse

- Velkommen tilbake -- Denne siden har ikke og skal ikke ha sponsorer -

http://www.facebook.com/profile.php?id=1031153884
mailto:post@bjornhansen.com?subject=e-postemne
VISDOMSORD_1.html
BILDER.html
VELKOMMEN
Det er lagt vekt på at kommentarer gitt under «samesaker» er korrekte - og at de kan dokumenteres
Kommentarene er ikke rettet mot samefolket i sin alminnelighet - men en gruppe
sameaktivister som ikke oppfører seg slik folk skal


Den

mannen må

ikke

forsvinne

ut av mitt

liv

før han har

vært

inni det


- Mae West

1893-1980

Ca 38.000

besøk 2016

Mener du innhold bør fjernes - send epost

06-02
2024
VAPEN_%26_SKYTING.html
SELGES_0.html
HUMOR_10.html
ALVOR_4.html
SVERIGE.html
Lenker.html
DIVERSE.html
SAMME_SKIT_NYTT.html
BILDER.html

Fem snarveier til «samesaker»

Brev til statsminister Erna Solberg
vedrørende
grove samiske løgner
under den 20. samekonferansen i Murmansk 2013VELKOMMEN_files/Samekonferanse%20-%20L%C3%B8gner%20-%20Nystad.pdf

Sametinget - sameaktivistenes lekestue i Karasjok - med årlig

tilskudd på ca en 1 MILLIARD kroner

- for å undergrave det norske demokratiet -

Hold deg oppdatert om hva som bedrives der - herhttp://edl.no
Hold deg oppdatert om hva som bedrives der - herhttps://www.facebook.com/groups/182360275293610/

SAMISKE AKTIVISTER DRIVER ORGANISERT NETTHETS OG MOBBING

- AV MENINGSMOTSTANDERE - VED HJELP AV FALSKE PROFILER

under slagordene

«RENT SAMISK BLOD»   «SAMLE SAMENE TIL SEIER»   «SAMELAND FOR SAMENE»

- RASISMEN OG MÅLET KAN IKKE UTTRYKKES KLARERE -

JA!

til

URFOLK

som trenger

hjelp - støtte

beskyttelse


NEI!

vi har ikke

urfolk

i Norge    Statsminister Erna Solberg          åpent brev om sameaktivister                  VELKOMMEN_files/Erna%20Solberg%20-%20Sameaktivister.pdf
VELKOMMEN_files/C_2.jpg
Vi vil ikke høre - flere løgner - om Norges befolknings holdning til samer
De er nordmenn - med minst samme goder og rettigheter - som øvrige medborgere
Det finnes imidlertid en gruppe bråkmakere - sameaktivister - som ikke føler norsk tilhørighet
Ingen tvinger disse til å bli boende i landet vårt
De kan søke opphold hos sine brødre / søstre i Rusland, Finland, Sverige eller hos en sann urbefolkning - hvor de sikkert vil føle seg mest hjemme
Se bilder nedenfor
Da blir det også slutt på gnålet og bråketVELKOMMEN_files/Samisk%20%22Veiviser%22.png

Hva er samenes historie?VELKOMMEN_files/Hva%20er%20samenes%20historie.pdf